Güvenliği Eğitimi Nedir ?

 • İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ.

  İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren İş Güvenliği Eğitimi verilmektedir;

  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
  • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
  • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
  • Uyarı işaretleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
  • Temizlik ve düzen,
  • Yangın olayı ve yangından korunma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,